Serviceplassen er rigget

Serviceplassen er rigget

Da er serviceplassen ferdig rigget, og det ser ut til å kunne bli en fantastisk helg med bilkjøring. Gjennomkjøring starter kl. 07.50 for Even og Glenn i morgen tidlig.

Share